مرکز پزشکی جمعیت هلال احمر در نظر دارد جهت انجام معاينات پيش از حج و عملیات  حج 1403  از میان متقاضیان خدمات بهداشتی و درمانی (زن و مرد) به زائرین ضیوف الرحمن در رشته های پزشکی( متخصصین داخلی - طب اورژانس  – عفوني و پزشک عمومی ) با شرایط درج شده در فراخوان ثبت نام به عمل آورد